Psycholoog Amersfoort

Wat is een GZ psycholoog?

Een GZ psycholoog is een universitair opgeleid psycholoog met een extra postdoctorale opleiding tot GZ psycholoog en gespecialiseerd in korte probleemgerichte behandelingen. U kunt hier meer informatie vinden over de verschillende soorten psychologen.
De GZ-psycholoog is een generalist: de behandelingen zijn toegankelijk voor een breed publiek qua leeftijd, opleidingsniveau en achtergrond. De GZ psycholoog biedt zelfstandig psychodiagnostiek en indicatiestelling, samen met kortdurende psychologische behandeling, verwijzing, preventie en consultatie. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende behandelmethoden, gericht op het opheffen of beter beheersbaar maken van psychische klachten.

GZ Psycholoog: voor welke klachten?

Mensen kunnen het moeilijk hebben met zichzelf of in de omgang met anderen. Soms lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen. Dan kan deskundige hulp nodig zijn. In geval van de volgende klachten kunt u een GZ Psycholoog raadplegen:

–          Psychische klachten zoals depressie, angst, schuldgevoelens en fobie
–          Last van dwanghandelingen
–          Problemen in relaties, thuis of daarbuiten
–          Seksuele problemen
–          Problemen met uw werk, studie of juist met werkloosheid
–          Moeilijkheden met de opvoeding van uw kinderen
–          Problemen met het ouder worden
–          Problemen met kinderloosheid
–          Rouwverwerking en eenzaamheid
–          Partnerrelatie-problematiek
–          Contactproblematiek (verlatingsangsten en bindingsangsten)
–          Emotionele remmingen, sub-assertiviteit

Wat doet een GZ psycholoog?

De GZ-psycholoog pakt op professionele en persoonlijke wijze samen met u uw psychisch probleem concreet en praktisch aan. Enkele gesprekken zijn vaak voldoende om u weer op weg te helpen. Denk niet te lang ‘ik moet er alleen uitkomen’ of ‘het moet eerst erger worden’. Juist als u er vroeg bij bent, kan een GZ-psycholoog goed helpen. GZ psychologen werken praktisch, probleemgericht en in overleg met de huisarts. Gemiddeld zijn zeven à acht gesprekken voldoende om op eigen kracht verder te kunnen. Mocht u behoefte hebben aan meer gesprekken dan is dit uiteraard mogelijk. Een standaard gesprek met een GZ-psycholoog duurt ongeveer 1 uur.
Het kan zijn dat de GZ-Psycholoog in overleg met u besluit, dat het beter is om u door te verwijzen. Dit kan naar een andere GZ psycholoog, naar een psychotherapeut of naar een instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg in de regio Amersfoort (GGZ centraal, Riagg).
De GZ-psycholoog behandelt geen ernstige verslavingsproblematiek en ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Vanwege de intensiteit en de duur van de behandeling wordt deze in een instelling behandeld bijvoorbeeld GGZ Amersfoort of Riagg Amersfoort.

© Psycholoog Amersfoort