Psycholoog Amersfoort

Kwaliteitsstatuut 2021

In het kwaliteitstatuut wat wij als praktijk hebben opgesteld vindt u als (toekomstig) client informatie over o.a. onze praktijkvoering, uw rechten als client en waarnemingsregelingen tijdens langdurige ziekte. u kunt het kwaliteitstatuut hier downloaden.

KLACHTEN
Als je klachten hebt over de behandeling die je krijgt probeer dit dan eerst met mij te bespreken, hoe lastig dat ook soms kan zijn.  Je kunt dit mondeling doen of per mail. Blijf er niet meer rondlopen, maar vertel wat je dwars zit. Van mijn kant sta ik open voor de bespreking ervan omdat ik ervan kan leren. Je klacht kan te maken hebben met de behandeling of hoe je je bejegend voelt. We kunnen dan samen kijken wat je klacht is en wat we eraan kunnen doen. Ik zal dan zo snel mogelijk samen besluiten wat ik met je klacht doe. Wettelijk moet ik dat binnen 6 weken na melding van de klacht doen. Mochten we er samen niet uitkomen dan heb je de mogelijkheid om contact op te nemen met  de LVVP zie

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/