Psycholoog Amersfoort

Wat zijn de verschillen tussen een psycholoog, GZ psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en psychiater?

Psycholoog

Sinds 1994 is de titel psycholoog in Nederland niet meer beschermd. Om toch onderscheid te kunnen maken tussen mensen die zich zomaar psycholoog noemen en mensen die de universitaire studie psychologie hebben afgerond, heeft het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) de titel “Psycholoog NIP” ingevoerd. Iemand mag zich alleen Psycholoog NIP noemen als hij de 4 jarige universitaire opleiding tot psycholoog heeft afgerond, aangevuld met 1 jaar werkervaring. Een Psycholoog NIP mag zich niet registreren in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Daarom wordt behandeling bij een Psycholoog NIP niet vergoed door de zorgverzekeraars. Een beperkt aantal aanvullende polissen vergoed soms toch een deel van de behandeling, vaak tot een maximum bedrag per sessie. Je kunt dit nazien in de voorwaarden van je aanvullende verzekering.

GZ-Psycholoog (ook wel Gezondheidszorgpsycholoog)

Een gezondheidszorg psycholoog (GZ psycholoog) heeft na de universitaire studie psychologie een aanvullende universitaire opleiding gevolgd van 2 jaar. De GZ-psycholoog heeft zich op die manier gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van diverse psychische klachten zoals depressie, verslaving en angststoornis en problemen in de levenssfeer zoals burn out en relatieproblemen. De GZpsycholoog maakt hierbij gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie en relatietherapie. GZ psychologen kunnen werkzaam zijn in instellingen of in een (eigen) praktijk. In Nederland is de titel GZ-Psycholoog beschermd. Een GZ psycholoog die voldoet aan alle wettelijke scholingseisen mag zich registreren in het BIG-register. Zij vallen daarmee onder het tuchtrecht van dit register en zijn aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. Het doel van het BIG register is om de kwaliteit in de gezondheidszorg te waarborgen.
Indien de Gezondheidszorg psycholoog heeft besloten om een contract af te sluiten met uw zorgverzekeraar dan wordt uw behandeling altijd voor 100% vergoed. U kunt dit nalezen op de website van de zorgaanbieder of navragen bij uw zorgverzekeraar. Voor behandeling is altijd een verwijzing nodig van een arts, bijvoorbeeld uw huisarts of bedrijfsarts.

Psychotherapeut

De psychotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van complexe problematiek waarbij psychische klachten vaak in de persoonlijkheid (het karakter) geworteld zijn. Een psychotherapeutische behandeling is vaak langduriger en intensiever dan van bijvoorbeeld een GZ psycholoog. Een psychotherapeut is een psycholoog die na het afronden van een universitaire studie (vaak psychologie soms ook geneeskunde) de vier jarige opleiding tot psychotherapeut heeft gevolgd. De titel psychotherapeut is een beschermde titel en psychotherapeuten staan net als GZ-psychologen en klinisch psychologen geregistreerd in het BIG register.  Indien de psychotherapeut heeft besloten om een contract af te sluiten met uw zorgverzekeraar dan wordt uw behandeling altijd voor 100% vergoed. Voor behandeling is altijd een verwijzing nodig van een arts, bijvoorbeeld uw huisarts of bedrijfsarts.

Klinisch psycholoog

Een klinisch psycholoog is een GZ psycholoog die na het afronden van de universitaire studie psychologie en de opleiding tot GZ-psycholoog, de 3 jarige universitaire opleiding klinische psychologie heeft afgerond. De klinisch psycholoog diagnosticeert en behandelt de meer complexe en ernstige psychische stoornissen.
Klinisch psychologen werken vaak in grotere instellingen zoals ziekenhuizen of het RIAGG. Klinisch psychologen staan geregistreerd in het BIG register.  Voor behandeling is altijd een verwijzing nodig van een arts, bijvoorbeeld uw huisarts of bedrijfsarts.

Psychiater

Een psychiater is een arts die zich heeft gespecialiseerd in het beïnvloeden van psychische klachten door middel van medicijnen. Een psychiater heeft na een zesjarige geneeskundestudie de vierjarige specialisatie tot psychiater gevolgd. Het beroep van psychiater valt net als dat van GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog onder de wet BIG. Psychiaters werken zowel in instellingen als in vrijgevestigde (solo)praktijken en behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Ook voor de behandeling van een psychiater is een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

© Psycholoog Amersfoort