Psycholoog Amersfoort

Inhoud van de behandeling

Uit welke fases bestaat het therapietraject?

Intakefase :
Het eerste gesprek vormt samen met het intakeformulier de intakefase. Er wordt een inventarisatie gemaakt van uw hulpvraag, de geschiedenis van de klachten, eventuele eerdere behandelingen en uw persoonlijke achtergrond. Er wordt gesproken over uw verwachtingen van de therapie/therapeut en wat u zou willen aanpakken. Wanneer dat nodig is zal u ook worden gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Het eerste gesprek is dus inventariserend. Tegelijkertijd is het ook een kennismaking. Het is belangrijk dat het klikt en dat u het gevoel heeft op de juiste plek te zitten.

Effectmeting met behulp van Routine Outcome Measurement
Met behulp van vragenlijsten kunnen we meetbaar maken of er sprake is van vooruitgang binnen de behandeling. U wordt gevraagd om bij start van de behandeling en bij het afronden van de behandeling een vragenlijst in te vullen. De uitslag van de vragenlijst wordt met u besproken.

Therapiefase:
Tijdens de therapiefase wordt samen met u gezocht naar manieren om uw klachten en problemen beter hanteerbaar te maken.
Er zal gebruik worden gemaakt van technieken uit verschillende therapeutische richtingen, die gekozen worden afhankelijk van de klacht en de persoon. De meest gebruikte behandelvormen zijn cognitieve gedragstherapie en  inzichtgevende/psychodynamische therapie.
De gesprekken duren 60 minuten per sessie.

Afronding van de therapie:
Het beëindigen van de therapie gaat altijd in overleg met u. Meestal is er sprake van een afbouwfase, waarin de frequentie van de gesprekken afneemt. Per persoon zal het sterk verschillen hoe lang de afronding van een behandeling duurt.

Crisiszorg
Omdat dit een eerstelijns psychologenpraktijk is kan er geen crisiszorg verleend worden. U kunt tijdens een noodsituatie het beste contact opnemen met uw huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost of de GGZ crisisdienst Amersfoort tel.:033-4609300.

Samenwerking met huisartsen en psychologen
De praktijk werk nauw samen met de diverse huisartsen en POH-GGZ in Hoogland en Amersfoort.

Klachtenregeling
Mocht u een klacht hebben over mij of de behandeling, dan wil ik u uitnodigen om hierover met mij in gesprek te gaan. Als dit niet mogelijk is en u wilt een officiële klacht indienen dan zou ik u willen vragen om contact op te nemen met het LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Zij zullen dan proberen om uw klacht te verhelpen of om tot een oplossing te komen.

Website LVVP: https://www.lvvp.info/