Psycholoog Amersfoort

Tarieven en Vergoedingen GZ Psycholoog 2021

Vergoeding GZ psycholoog

Psychologenpraktijk Menninga heeft voor 2021 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.
Als u een verwijzing heeft van uw huisarts zal uw behandeling volledig worden vergoed door uw zorgverzekeraar. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico .
Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld zorgproduct: Kort, Middel of Intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur.
De praktijk declareert voor onderstaande zorgproducten de door de NZA vastgestelde tarieven:

Zorgproduct  Kort               0-294 minuten
Zorgproduct Middel           295-495 minuten
Zorgproduct Intensief        496-750 minuten

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken (duur ca. 60 minuten per sessie), e-mailcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die aan uw behandeling wordt besteed, wordt opgeteld.

Eigen risico GZ Psycholoog

Vergoeding van hulp door een GZ psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat elke (medische of psychologische) zorg die in het basispakket zit wordt vergoed.

Als u meer gesprekken nodig heeft bij de psycholoog

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de GZ psycholoog switchen naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding.

Verwijsbrief huisarts en legitimatie

Om voor vergoeding van de psycholoog in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig. Deze verwijzing zal in uw dossier bewaard worden. Daarnaast hebben wij een documentnummer van uw legitimatiebewijs nodig zodat wij rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar.

Niet verzekerde zorg

De behandeling van sommige diagnoses, klachten en problemen wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kan het geval zijn als er sprake is van aanpassingsproblemen (bijvoorbeeld na scheiding of verlies), rouwproblemen, relatieproblemen en studie- en werkproblemen of wanneer er geen sprake is van een DSM-5 diagnose.

De rekening voor geleverde zorg kunt u niet indienen bij de zorgverzekeraar (behalve wanneer u hier aanvullend voor verzekerd bent).

Voor niet verzekerde zorg reken ik een tarief van € 100,- voor een behandelsessie van 60 minuten. Voor het eerste gesprek reken ik een tarief van € 135,-.

Afzeggen psychologisch consult:

Het kan voorkomen dat u uw afspraak voor een behandelgesprek moet afzeggen of wilt verzetten. Behandelgesprekken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd, zullen in rekening gebracht worden. Het tarief hiervoor is 75,- euro per consult.  Uw verzekering vergoedt deze kosten niet. Een bericht van verhindering kan op elk tijdstip van de dag worden doorgegeven op het telefoonnummer/antwoordapparaat van de praktijk ( 033-7370552) of via info@psycholoogmenninga.nl

Psycholoog Amersfoort